Soi Cầu 7777 tổng hợp

SOI CẦU COMBO VIP

✔ Cầu COMBO (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ )

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây COMBO sẽ hiện ra đây các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔Thời gian lấy số từ sau khi thống kê ngày trước cho đến 18h00 ngày hôm nay

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả combo

Ngày 04/07/2022 : Đã chốt số … Kết quả ….

Ngày 03/07/2022 :

Bạch thủ lô : 34 => trượt

Song thủ lô : 05 50 => ăn lô 05

Dàn Lô 6 số vip :34 43 05 50 19 91 => ăn lô 05 19 91

Dàn đề 10 số vip: 65 66 67 68 69 75 76 77 78 79  => trượt đề 90

Ngày 02/07/2022 :

Bạch thủ lô : 78 => ăn lô 78

Song thủ lô : 47 74 => ăn lô 47

Dàn Lô 6 số vip :01 10 47 74 78 87 => ăn lô 01 47 78

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85  => trượt đề 54

Ngày 30/06/2022 :

Bạch thủ lô : 65 => trượt

Song thủ lô : 01 10 => ăn lô 01

Dàn Lô 6 số vip :56 65 01 10 59 95 => ăn lô 01 95

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95  => trượt đề 39

Ngày 29/06/2022 :

Bạch thủ lô : 72 => ăn lô 72

Song thủ lô : 06 60 => ăn lô 06×2

Dàn Lô 6 số vip :06 60 27 72 39 93 => ăn lô 06×2 72 

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95  => ăn đề 92

Ngày 28/06/2022 :

Bạch thủ lô : 95 => ăn lô 95

Song thủ lô : 08 80 => ăn lô 08

Dàn Lô 6 số vip :08 80 59 95 48 84 => ăn lô 08 95

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95  => trượt đề 49

Ngày 27/06/2022 :

Bạch thủ lô : 42 => trượt

Song thủ lô : 69 96 => trượt

Dàn Lô 6 số vip :14 41 24 42 69 96 => ăn lô 24

Dàn đề 10 số vip: 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25  => trượt đề 71

Ngày 26/06/2022 :

Bạch thủ lô : 76 => ăn lô 76

Song thủ lô : 19 91 => ăn lô 19 91

Dàn Lô 6 số vip :12 21 19 91 67 76 => ăn lô 12×2 19 91 76

Dàn đề 10 số vip: 70 71 72 73 74 80 81 82 83 84  => ăn đề 70

Ngày 25/06/2022 :

Bạch thủ lô : 78=> ăn lô 78×2

Song thủ lô : 18 81 => ăn lô 18

Dàn Lô 6 số vip :18 81 19 91 78 87 => ăn lô 18 78×2

Dàn đề 10 số vip: 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24  => trượt đề 68

Ngày 24/06/2022 :

Bạch thủ lô : 41 => ăn lô 41

Song thủ lô : 04 40 => ăn lô 04 40

Dàn Lô 6 số vip :04 40 14 41 28 82 => ăn lô 04 40 41

Dàn đề 10 số vip: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  => trượt đề 77

Ngày 23/06/2022 :

Bạch thủ lô : 69 => trượt

Song thủ lô : 06 60 => ăn lô 06

Dàn Lô 6 số vip :06 60 69 96 89 98 => ăn lô 06

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 91 92 93 94 95  => trượt đề 40

Ngày 22/06/2022 :

Bạch thủ lô : 25 => trượt

Song thủ lô : 37 73 => ăn lô 37

Dàn Lô 6 số vip :37 73 25 52 49 94 => ăn lô 37

Dàn đề 10 số vip: 95 96 97 98 99 05 06 07 08 09  => trượt đề 46

Ngày 21/06/2022 :

Bạch thủ lô : 10 => ăn lô 10

Song thủ lô : 03 30 => trượt

Dàn Lô 6 số vip :01 10 03 30 05 50 => ăn lô 10 05×3

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85  => ăn đề 71

Ngày 20/06/2022 :

Bạch thủ lô : 46 => ăn lô 46

Song thủ lô : 37 73 => trượt

Dàn Lô 6 số vip :46 64 37 73 28 82 => ăn lô 46 64

Dàn đề 10 số vip: 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65  => trượt đề 08

Ngày 19/06/2022 :

Bạch thủ lô : 25 => ăn lô 25

Song thủ lô : 48 84 => ăn lô 48×2 84

Dàn Lô 6 số vip :48 84 25 52 49 94 => ăn lô 48×2 84 25 52 49

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95  => trượt đề 49

Ngày 18/06/2022 :

Bạch thủ lô : 73 => trượt

Song thủ lô : 24 42 => trượt

Dàn Lô 6 số vip :37 73 09 90 24 42 => ăn lô 90×2

Dàn đề 10 số vip: 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15  => trượt đề 90

Ngày 17/06/2022 :

Bạch thủ lô : 60=> ăn lô 60

Song thủ lô : 19 91 => ăn lô 19

Dàn Lô 6 số vip :19 91 29 92 06 60 => ăn lô 19 60

Dàn đề 10 số vip: 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75  => ăn đề 74

Ngày 16/06/2022 :

Bạch thủ lô : 86 => ăn lô 86×2

Song thủ lô : 49 94 => ăn lô 49

Dàn Lô 6 số vip :68 86 49 94 69 96 => ăn lô 86×2 49

Dàn đề 10 số vip: 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35  => ăn đề 24

Ngày 15/06/2022 :

Bạch thủ lô : 74 => ăn lô 74×2

Song thủ lô : 39 93 => ăn lô 39 93

Dàn Lô 6 số vip :47 74 39 93 27 72 => ăn lô 74×2 39 93

Dàn đề 10 số vip: 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15  => trượt đề 16

Ngày 14/06/2022 :

Bạch thủ lô : 28 => trượt

Song thủ lô : 29 92 => ăn lô 29 92

Dàn Lô 6 số vip :28 82 29 92 19 91 => ăn lô 29 92

Dàn đề 10 số vip: 35 36 37 38 39 45 46 47 48 49  => trượt đề 62

Ngày 13/06/2022 :

Bạch thủ lô : 60 => ăn lô 60

Song thủ lô : 02 20 => trượt

Dàn Lô 6 số vip :02 20 06 60 27 72 => ăn lô 60 27 72

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85  => trượt đề 27

Ngày 12/06/2022 :

Bạch thủ lô : 86 => trượt

Song thủ lô : 45 54 => ăn lô 45

Dàn Lô 6 số vip :58 85 45 54 68 86 => ăn lô 68 45

Dàn đề 10 số vip: 55 56 57 58 59 65 66 67 68 69  => trượt đề 18

Ngày 11/06/2022 :

Bạch thủ lô : 85 => trượt

Song thủ lô : 48 84 => trượt 

Dàn Lô 6 số vip :58 85 48 84 89 98 => ăn lô 89

Dàn đề 10 số vip: 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55  => trượt đề 24

Ngày 10/06/2022 :

Bạch thủ lô : 70 => ăn lô 70

Song thủ lô : 36 63 => ăn lô 63 

Dàn Lô 6 số vip :07 70 36 63 58 85 => ăn lô 70 63 58 85×2

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95  => ăn đề 91

Ngày 09/06/2022 :

Bạch thủ lô : 29=> ăn lô 29

Song thủ lô : 37 73 => ăn lô 73 

Dàn Lô 6 số vip :29 92 37 73 48 84 => ăn lô 29 92 73

Dàn đề 10 số vip: 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15  => trượt đề 81

Ngày 08/06/2022 :

Bạch thủ lô : 95 => ăn lô 95

Song thủ lô : 25 52 => ăn lô 25

Dàn Lô 6 số vip :25 52 59 95 68 86 => ăn lô 25 59 95 68

Dàn đề 10 số vip: 75 76 77 78 79 85 86 87 88 89  => ăn đề 77

Ngày 07/06/2022 :

Bạch thủ lô : 35 => ăn lô 35

Song thủ lô : 15 51 => ăn lô 51

Dàn Lô 6 số vip :35 53 15 51 37 73 => ăn lô 35 51

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85  => trượt đề 25

Ngày 06/06/2022 :

Bạch thủ lô : 85 => ăn lô 85

Song thủ lô : 23 32 => ăn lô 32

Dàn Lô 6 số vip :58 85 07 70 23 32 => ăn lô 58 85 07 32

Dàn đề 10 số vip: 85 86 87 88 89 95 96 97 98 99  => trượt đề 84

Ngày 05/06/2022 :

Bạch thủ lô : 18 => trượt

Song thủ lô : 48 84 => ăn lô 48

Dàn Lô 6 số vip :48 84 18 81 23 32 => ăn lô 48 32×3

Dàn đề 10 số vip: 85 86 87 88 89 95 96 97 98 99  => trượt đề 79

Ngày 04/06/2022 :

Bạch thủ lô : 58 => ăn lô 58

Song thủ lô : 45 54 => trượt

Dàn Lô 6 số vip :45 54 58 85 78 87 => ăn lô 58 85 78 87×2

Dàn đề 10 số vip: 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19  => trượt đề 32

Ngày 03/06/2022 :

Bạch thủ lô : 72 => trượt

Song thủ lô : 49 94 => ăn lô 94

Dàn Lô 6 số vip : 27 72 49 49 39 93 => ăn lô 93 94

Dàn đề 10 số vip: 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55  => ăn đề 42

Ngày 02/06/2022 :

Bạch thủ lô : 54 => trượt

Song thủ lô : 29 92 => ăn lô 29

Dàn Lô 6 số vip : 45 54 29 92 39 93 => ăn lô 29

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85  => trượt đề 68

Ngày 01/06/2022 :

Bạch thủ lô : 37 => ăn lô 37

Song thủ lô : 78 87 => ăn lô 87

Dàn Lô 6 số vip : 78 87 37 73 38 83 => ăn lô 87 37 38

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95  => trượt đề 18

Ngày 31/05/2022 :

Bạch thủ lô : 26 => ăn lô 26

Song thủ lô : 19 91 => ăn lô 19

Dàn Lô 6 số vip : 19 91 26 26 38 83 => ăn lô 19 26 38 83

Dàn đề 10 số vip: 25 26 27 28 29 35 36 37 38 39  => ăn đề 25

Ngày 30/05/2022 :

Bạch thủ lô : 86 => ăn lô 86

Song thủ lô : 46 64 => ăn lô 64×2

Dàn Lô 6 số vip : 68 86 46 64 12 21 => ăn lô 68 86 64×2 12×2

Dàn đề 10 số vip: 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25  => ăn đề 12

Ngày 29/05/2022 :

Bạch thủ lô : 81 => trượt

Song thủ lô : 68 86 => trượt

Dàn Lô 6 số vip : 68 86 18 81 13 31 => ăn lô 31

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85  => trượt đề 54

Ngày 28/05/2022 :

Bạch thủ lô : 35 => trượt

Song thủ lô : 67 76 => ăn lô 76

Dàn Lô 6 số vip : 67 76 35 53 48 84 => ăn lô 53×2 76

Dàn đề 10 số vip: 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55  => trượt đề 18

Ngày 27/05/2022 :

Bạch thủ lô : 67 => ăn lô 67

Song thủ lô : 12 21 => ăn lô 12

Dàn Lô 6 số vip : 67 76 12 21 13 31 => ăn lô 67 76 12 13×2 31

Dàn đề 10 số vip: 75 76 77 78 79 85 86 87 88 89  => trượt đề 67

Ngày 26/05/2022 :

Bạch thủ lô : 85 => ăn lô 85

Song thủ lô : 19 91 => ăn lô 19

Dàn Lô 6 số vip : 19 91 58 85 35 53 => ăn lô 19 85 35

Dàn đề 10 số vip: 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29  => ăn đề 17

Ngày 25/05/2022 :

Bạch thủ lô : 59 => ăn lô 59×2

Song thủ lô : 14 41 => ăn lô 14

Dàn Lô 6 số vip : 14 41 59 95 04 40 => ăn lô 14 59×2 04

Dàn đề 10 số vip: 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75  => trượt đề 09

Ngày 24/05/2022 :

Bạch thủ lô : 57 => ăn lô 57

Song thủ lô : 08 80 => trượt

Dàn Lô 6 số vip : 57 75 08 80 25 52 => ăn lô 57

Dàn đề 10 số vip: 65 66 67 68 69 75 76 77 78 79  => trượt đề 18

Ngày 23/05/2022 :

Bạch thủ lô : 67=> trượt

Song thủ lô : 08 80 => ăn lô 08 80

Dàn Lô 6 số vip : 67 76 08 80 36 63 => ăn lô 08 80 36

Dàn đề 10 số vip: 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15  => ăn đề 13

Ngày 22/05/2022 :

Bạch thủ lô : 29=> ăn lô 29

Song thủ lô : 01 10 => ăn lô 01

Dàn Lô 6 số vip : 29 92 01 10 47 74 => ăn lô 29 01 47 74

Dàn đề 10 số vip: 75 76 77 78 79 85 86 87 88 89  => trượt đề 47

Ngày 21/05/2022 :

Bạch thủ lô : 89 => ăn lô 89

Song thủ lô : 27 72 => ăn lô 27×2

Dàn Lô 6 số vip : 02 20 89 98 27 72 => ăn lô 27×2 89 98

Dàn đề 10 số vip: 85 86 87 88 89 95 96 97 98 99  => ăn đề 98

Ngày 20/05/2022 :

Bạch thủ lô : 59 => trượt

Song thủ lô : 39 93 => trượt

Dàn Lô 6 số vip : 59 95 38 83 39 93 => ăn lô 95 38

Dàn đề 10 số vip: 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75  => trượt đề 95

Ngày 19/05/2022 :

Bạch thủ lô : 18 => trượt

Song thủ lô : 27 72 => trượt

Dàn Lô 6 số vip : 18 81 27 72 38 83 => ăn lô 81

Dàn đề 10 số vip: 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59  => trượt đề 68

Ngày 18/05/2022 :

Bạch thủ lô : 60 => ăn lô 60

Song thủ lô : 28 82 => ăn lô 28

Dàn Lô 6 số vip : 06 60 28 82 37 73 => ăn lô 60 28

Dàn đề 10 số vip: 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45  => trượt đề 49

Ngày 17/05/2022 :

Bạch thủ lô : 95 => ăn lô 95

Song thủ lô : 89 98 => ăn lô 98

Dàn Lô 6 số vip : 59 95 89 98 17 71 => ăn lô 95 98

Dàn đề 10 số vip: 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 => ăn đề 53

Ngày 16/05/2022 :

Bạch thủ lô : 53 => ăn lô 53

Song thủ lô : 89 98 => ăn lô 89×2

Dàn Lô 6 số vip : 35 53 89 98 37 73 => ăn lô 53 89×2 37

Dàn đề 10 số vip: 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 => trượt đề 13

Ngày 15/05/2022 :

Bạch thủ lô : 35 => trượt

Song thủ lô : 05 50 => ăn lô 05

Dàn Lô 6 số vip : 35 53 05 50 25 52 => ăn lô 05 25×2 52

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 => trượt đề 49

Ngày 14/05/2022 :

Bạch thủ lô : 85 => ăn lô 85

Song thủ lô : 08 80 => ăn lô 08

Dàn Lô 6 số vip : 12 21 08 80 58 85 => ăn lô 21×2 08 85

Dàn đề 10 số vip: 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 => trượt đề 75

Ngày 13/05/2022 :

Bạch thủ lô : 27 => ăn lô 27

Song thủ lô : 56 65 => ăn lô 56×2

Dàn Lô 6 số vip : 27 72 56 65 28 82 => ăn lô 27 56×2 82

Dàn đề 10 số vip: 35 36 37 38 39 45 46 47 48 49 => ăn đề 36

Ngày 12/05/2022 :

Bạch thủ lô : 54 => trượt

Song thủ lô : 45 54 => trượt

Dàn Lô 6 số vip : 45 54 49 94 01 10 => ăn lô 01

Dàn đề 10 số vip: 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 => trượt 65

Ngày 11/05/2022 :

Bạch thủ lô : 10 => trượt

Song thủ lô : 25 52 => ăn lô 25

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 25 52 39 93 => ăn lô 01 25 93

Dàn đề 10 số vip: 41 42 43 44 45 61 62 63 64 65 => trượt 24

Ngày 10/05/2022 :

Bạch thủ lô : 04 => ăn lô 04×2

Song thủ lô : 03 30 => ăn lô 03

Dàn Lô 6 số vip : 03 30 04 40 27 72 => ăn lô 04×2 03 72

Dàn đề 10 số vip: 65 66 67 68 69 75 76 77 78 79 => trượt 06

Ngày 09/05/2022 :

Bạch thủ lô : 47 => ăn lô 47

Song thủ lô : 78 87 => ăn lô 78

Dàn Lô 6 số vip : 47 74 78 87 59 95 => ăn lô 47 78 59×2

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 => trượt 59

Ngày 08/05/2022 :

Bạch thủ lô : 75=> trượt

Song thủ lô : 27 72 => trượt

Dàn Lô 6 số vip : 27 72 57 75 89 98 => ăn lô 57

Dàn đề 10 số vip: 35 36 37 38 39 45 46 47 48 49 => ăn đề 39

Ngày 07/05/2022 :

Bạch thủ lô : 60 => ăn lô 60

Song thủ lô : 05 50 => ăn lô 05 50

Dàn Lô 6 số vip : 05 50 06 60 48 84 => ăn lô 05 50 60

Dàn đề 10 số vip: 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 => trượt đề 01

Ngày 06/05/2022 :

Bạch thủ lô : 31 => ăn lô 31

Song thủ lô : 03 30 => ăn lô 03

Dàn Lô 6 số vip : 03 30 13 31 47 74 => ăn lô 03 13 31 47

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 => trượt đề 16

Ngày 05/05/2022 :

Bạch thủ lô : 45 => trượt

Song thủ lô : 03 30 => trượt

Dàn Lô 6 số vip : 45 54 03 30 68 86 => ăn lô 54

Dàn đề 10 số vip: 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 => ăn đề 54

Ngày 04/05/2022 :

Bạch thủ lô : 01 => ăn lô 01

Song thủ lô : 35 53 => ăn lô 35

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 35 53 89 98 => ăn lô 01 10 35 89×2

Dàn đề 10 số vip: 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 => ăn đề 10

Ngày 03/05/2022 :

Bạch thủ lô : 43 => ăn lô 43

Song thủ lô : 08 80 => ăn lô 08 80

Dàn Lô 6 số vip : 08 80 34 43 47 74 => ăn lô 08 80 34 43

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 => trượt đề 43

Ngày 02/05/2022 :

Bạch thủ lô : 20 => trượt

Song thủ lô : 29 92 => ăn lô 29

Dàn Lô 6 số vip : 02 20 29 92 58 85 => ăn lô 29 58×2

Dàn đề 10 số vip: 00 01 02 03 04 10 11 12 13 14 => trượt đề 79

Ngày 01/05/2022 :

Bạch thủ lô : 60 => ăn lô 60

Song thủ lô : 04 40 => ăn lô 04

Dàn Lô 6 số vip : 02 20 04 40 06 60 => ăn lô 04 60

Dàn đề 10 số vip: 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 => trượt đề 91

Ngày 30/04/2022 :

Bạch thủ lô : 90 => trượt

Song thủ lô : 09 90 => ăn lô 09×2

Dàn Lô 6 số vip : 09 90 56 65 67 76 => ăn lô 09×2 65×2 67

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 => trượt đề 24

Ngày 29/04/2022 :

Bạch thủ lô : 16 => ăn lô 16

Song thủ lô : 47 74 => ăn lô 47

Dàn Lô 6 số vip : 16 61 47 74 56 65 => ăn lô 16 47 56

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 => trượt đề 39

Ngày 28/04/2022 :

Bạch thủ lô : 16 => trượt

Song thủ lô : 03 30 => ăn lô 30

Dàn Lô 6 số vip : 16 61 17 71 03 30 => ăn lô 30

Dàn đề 10 số vip: 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 => trượt đề 02

Ngày 27/04/2022 :

Bạch thủ lô : 19 => ăn lô 19

Song thủ lô : 28 82 => ăn lô 28

Dàn Lô 6 số vip : 19 91 28 82 38 83 => ăn lô 19 28 83×2

Dàn đề 10 số vip: 40 41 42 43 44 50 51 52 53 54 => ăn đề 41

Ngày 26/04/2022 :

Bạch thủ lô : 10 => ăn lô 10

Song thủ lô : 47 74 => ăn lô 47×2

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 47 74 89 98 => ăn lô 01 10 47×2

Dàn đề 10 số vip: 45 46 47 48 49 54 56 57 58 59 => ăn đề 47

Ngày 25/04/2022 :

Bạch thủ lô : 87 => trượt

Song thủ lô : 78 87 => ăn lô 78

Dàn Lô 6 số vip : 24 42 78 87 89 98 => ăn lô 78 89

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 => trượt đề 68

Ngày 24/04/2022 :

Bạch thủ lô : 10 => ăn lô 10

Song thủ lô : 01 10 => ăn lô 01 10

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 14 41 36 63 => ăn lô 01 10 41×2 63

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 => ăn đề 85

Ngày 23/04/2022 :

Bạch thủ lô : 90 => trượt

Song thủ lô : 12 21 => ăn lô 12

Dàn Lô 6 số vip : 09 90 12 21 38 83 => ăn lô 09 12 38 83

Dàn đề 10 số vip: 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 => trượt đề 18

Ngày 22/04/2022 :

Bạch thủ lô : 37 => ăn lô 37

Song thủ lô : 09 90 => ăn lô 90

Dàn Lô 6 số vip : 37 73 09 90 19 91 => ăn lô 37 90

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 91 92 93 94 95 => ăn đề 95

Ngày 21/04/2022 :

Bạch thủ lô : 18 => ăn lô 18

Song thủ lô : 07 70 => ăn lô 07 70

Dàn Lô 6 số vip : 18 81 07 70 19 91 => ăn lô 18 07 70 91×2

Dàn đề 10 số vip: 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 => ăn đề 91

Ngày 20/04/2022 :

Bạch thủ lô : 87 => trượt

Song thủ lô : 78 87 => trượt

Dàn Lô 6 số vip : 78 87 09 90 12 21 => trượt

Dàn đề 10 số vip: 75 76 77 78 79 85 86 87 88 89 => trượt

Ngày 19/04/2022 :

Bạch thủ lô : 38 => Ăn lô 38

Song thủ lô : 38 83 => Ăn lô 38

Dàn Lô 6 số vip : 38 83 23 32 27 72 => Ăn lô 38 23 72

Dàn đề 10 số vip: 61 62 63 64 65 81 82 83 84 85 => Ăn đề 64

Ngày 18/04/2022 :

Bạch thủ lô : 50  => Ăn lô 50

Song thủ lô : 05 50 => Ăn lô 50

Dàn Lô 6 số vip : 05 50 07 70 58 85 => Ăn lô 50 07 70 58

Dàn đề 10 số vip: 35 36 37 38 39 45 46 47 48 49 => Ăn đề 36

Ngày 17/04/2022 :

Bạch thủ lô : 37  => Trượt

Song thủ lô : 37 73 => Trượt

Dàn Lô 6 số vip : 37 39 25 52 38 83 => Trượt

Dàn đề 10 số vip: 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 => Trượt

Ngày 16/04/2022 :

Bạch thủ lô : 16  => Trượt

Song thủ lô : 16 61 => Trượt

Dàn Lô 6 số vip : 16 61 45 54 89 98 => Ăn lô 45 54 98

Dàn đề 10 số vip: 41 42 43 45 46 51 52 53 54 56 => Ăn đề 54

Ngày 15/04/2022 :

Bạch thủ lô : 89 => Trượt

Song thủ lô : 89 98 => Trượt

Dàn Lô 6 số vip : 89 98 17 71 19 91 => Ăn lô 17 91

Dàn đề 10 số vip: 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 => Trượt đề 45

Ngày 14/04/2022 :

Bạch thủ lô : 01 => Trượt

Song thủ lô : 01 10 => Ăn lô 10×2

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 24 42 09 90 => Ăn lô 10×2 24

Dàn đề 10 số vip: 25 26 27 28 29 35 36 37 38 39 => Trượt đề 64

Ngày 13/04/2022 :

Bạch thủ lô : 01 => Trượt

Song thủ lô : 01 10 => Trượt

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 17 71 67 76 => Ăn lô 17 71

Dàn đề 10 số vip: 65 66 67 68 69 75 76 77 78 79 => Trượt đề 64

Ngày 12/04/2022 :

Bạch thủ lô : 80 => Trượt

Song thủ lô : 28 82 => Ăn lô 28

Dàn Lô 6 số vip : 08 80 28 82 38 83 => Ăn lô 28 38

Dàn đề 10 số vip: 54 56 57 58 59 64 65 67 68 69 => Ăn đề 58

Ngày 11/04/2022 :

Bạch thủ lô : 10 => Ăn lô 10

Song thủ lô : 01 10 => Ăn lô 01×2 10

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 12 21 58 85 => Ăn lô 01×2 10 12 58

Dàn đề 10 số vip: 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 => Ăn đề 17

Ngày 10/04/2022 :

Bạch thủ lô : 29 => Ăn lô 29

Song thủ lô : 29 92 => Ăn lô 29

Dàn Lô 6 số vip : 04 40 27 72 29 92 => Ăn lô 04 29 72

Dàn đề 10 số vip: 35 36 37 38 39 45 46 47 48 49 => Trượt đề 95

Ngày 09/04/2022 :

Bạch thủ lô : 01 => Trượt

Song thủ lô : 01 10 => Ăn lô 10×2

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 16 61 36 63 => Ăn lô 10×2 36 61

Dàn đề 10 số vip: 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 => Trượt đề 94

Ngày 08/04/2022 :

Bạch thủ lô : 95 => Trượt

Song thủ lô : 59 95 => Ăn lô 59

Dàn Lô 6 số vip : 02 20 59 95 37 73 => Ăn lô 59 73

Dàn đề 10 số vip: 21 22 23 24 25 75 76 77 78 79 => Trượt đề 69

Ngày 07/04/2022 :

Bạch thủ lô : 54 => Ăn lô 54

Song thủ lô : 45 54 => Ăn lô 45×3 54

Dàn Lô 6 số vip : 01 10 45 54 08 80 => Ăn lô 45×3 54 08

Dàn đề 10 số vip: 45 46 47 48 49 65 66 67 68 69 => Ăn đề 45

Ngày 06/04/2022 :

Bạch thủ lô : 08 => Ăn lô 08

Song thủ lô : 08 80 => Ăn lô 08

Dàn Lô 6 số vip : 08 80 79 97 67 76 => Ăn lô 08 97 67

Dàn đề 10 số vip: 35 36 37 38 39 65 66 67 68 69 => Ăn đề 38

Ngày 05/04/2022 :

Bạch thủ lô : 42 => Ăn lô 42

Song thủ lô : 09 90 => Ăn lô 09

Dàn Lô 6 số vip : 05 50 09 90 24 42 => Ăn lô 05 09 24 42

Dàn đề 10 số vip: 75 76 77 78 79 85 86 87 88 89 => Trượt

Từ Khóa: , , , ,
Cùng chuyên mục
BẠCH THỦ LÔ VIP MIỀN BẮC
SOI CẦU SONG THỦ LÔ VIP
SOI CẦU DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮCBản quyền 2015 - SoiCauXoSo247.Com

Soi Cầu Xổ Số 247 Chuẩn Xác
Soi Cầu 247 | Soi Cầu 24h | Nuôi Lô Khung
X